Efes

Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi

Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi Tarihi

Efes Kenti, antik tarihin en önemli felsefe ve kültür merkezlerinden birisiydi. Şehir ilk olarak Atina Kralı Androklos tarafından kurulmuş ve Ege’de konuşlanmış olan İyonya şehir-devletlerinden biri olarak varlık göstermişti. İşlek bir liman kenti olduğu için hızla gelişen ve zenginleşen Efes, yüzyıllar boyunca önemli bir cazibe merkezi oldu.

Sırasıyla Lidya Krallığı, Pers İmparatorluğu, Büyük İskender, Diadoklar ve Roma İmparatorluğu egemenlikleri altında yaşayan Efes Kenti, muhteşem bir tarih ve kültür birikimine sahip olmuştur.

Efes Antik Kenti, Selçuk, İzmir

Efes Antik Kenti, Selçuk, İzmir

Efes Antik Kentinde Roma Dönemi

Efes Antik Kenti, altın çağını Roma İmparatorluğu’na bağlı olduğu 1. Ve 2. Yüzyıllarda yaşamıştır. Bu dönemde Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaletleri Başkenti gibi bir ünvana sahip olan Efes, Roma mimarisi ile tekrar imar edilir.

Romalıların hukuk, mimarlık ve mühendislikteki başarıları, onları güçlü imparatorluk yapan başlıca etkenlerdi. Gittikleri yerlere su kemerleri, mahkeme ve hükümet binaları, yollar yapan Roma, bu şekilde eyaletlerini kalkındırırdı.

Efes’in en müreffeh dönemi Nerva-Antonine Hanedanı’na bağlı olan Evlatlık İmparatorlar döneminde yaşanmıştır. Bu beş büyük imparatordan Hadrian, Efes Antik Kenti’nin limanını temizletir ve kenti ihya eder. Kütüphane de onun hükümdarlık yıllarında inşa edilir.

Efes Antik Kentinde Roma Yapısı Hadrian Tapınağı

Celsus Polemaeanus Kimdir?

Celsus Polemaeanus, beş büyük imparatordan Trajan isimli imparatorun döneminde Roma İmparatorluğu’nda varlıklı ve güçlü bir senatördü. Siyaset basamaklarını hızla tırmanan Celsus, Roma İmparatorluğu’nun Asya Valisi oldu ve nüfuzunun doruğuna erişti.

Celsus Kütüphanesi
Celsus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir

Celsus Kütüphanesi’nin Ne Zaman Yapıldı?

Oğlu Tiberius Julius Aquila, babasının adını Asya vilayetlerinde ölümsüzleştirmek için, Asya Eyaletlerinin Başkenti olan Efes’te onun onuruna Celsus Kütüphanesi’ni inşa eder.

Celsus, 114 yılında vefat ettiğinde, kendi onuruna yapılmakta olan kütüphanenin batı kanadında bir yere defnedilir. Kütüphanenin inşaatı ise 117 yılında tamamlanır.

Celsus Kütüphanesi Mimarisi

Celsus Kütüphanesi, antik çağdan kalan en büyük üçüncü kütüphane olarak kayıtlara geçmiştir. Efes Antik Kenti’ndeki arkeolojik kalıntılar arasında en belirgin tarihi eserdir.

Celsus Kütüphanesi, kent merkezi olan Agora’ya çok yakın bir yerde, Kuretler Caddesi olarak bilinen Efes şehrinin ana caddesi üzerinde inşa edilmişti. Kitaplıkta, ilk inşa edildiği dönemde 12.000 el yazması parşömen tomarı bulunmaktaydı. Bu eserleri nemden ve sıcaktan korumak için, dış ve iç duvarlar arasında yaklaşık 1 metrelik bir boşluk bırakılmıştı.

Kütüphane binasının olduğundan büyük ve heybetli görünmesi için bazı mimari hileler kullanılmıştı. Bu ustaca rötuşlar, heybetli sütunlar ve heykellerle süslü bina cephesinde yoğunlaşır.

Celsus Kütüphanesi Mimarisi
Celsus Kütüphanesi Mimarisi

Efes Celsus Kütüphanesi Heykelleri

Celsus Kütüphanesi’nin en etkileyici kısmı olarak tasarlanan ön cephesi, günümüzde net olarak gözlenebilmektedir.  Ön cephenin en vurucu ögeleri olan devasa sütunların arasına muhteşem sanat eserleri (heykeller) konumlandırılmıştır.

Sütunlar arasındaki kaidelerin üzerinde yerleştirilmiş 4 adet kadın heykeli antik heykel sanatının nadide örnekleridir. Bu heykeller Bilgelik (wisdom), Bilgi (knowledge), Zeka (intelligence) ve Erdem (virture) gibi Antik Çağın önem verdiği değerleri temsil eder.

Celsus Kütüphanesi’nde Erdem’in Simgesi Heykel
Celsus Kütüphanesi Heykelleri

Kütüphanenin Yıkılması

Celsus Kütüphanesi, M.S. 262 yılındaki büyük depremde büyük zarar görmüştür. Ne yazık ki, içindeki kıymetli el yazmalarının hepsi depremin sebep olduğu karmaşada yok olmuştur. Kütüphanenin ön cephesi büyük bir şans eseri ayakta kalmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Celsus Kitaplığı, Artemis Tapınağı ile birlikte Efes’in en büyük cazibe merkezleridir. Artemis Tapınağı’ndan geriye kayda değer bir şey kalmadığı için, Efes Antik Kenti’ni simgeleyen birçok fotoğrafta Kitaplık ön plandadır.

Efes Antik Kenti İzmir ilinin Selçuk ilçesinde bulunmaktadır ve ülkemizdeki en popüler arkeolojik eserdir. Doğu Akdeniz’in en iyi korunmuş Yunan-Roma mirası antik kenti olan Efes, Ayasofya ile birlikte Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesidir.


Önerilen Yazılar:

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi

Serhat Engul

Efes

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi

Efes Antik Kenti, Doğu Akdeniz’in en iyi korunmuş Yunan-Roma eseridir. Bu sebeple şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak, tüm dünyaya yayılmıştır. Efes Antik Kenti’nin sokaklarında yürürken, antik çağda yaşamış olan insanların nasıl bir yaşam sürdüklerini hayal etmek mümkündür.

Efes Antik Kenti, selçuk, izmir
Efes Antik Kenti Panoramik Manzara

Efes Antik Kenti’ni dünyaca ünlü yapan iki öğesi vardır. Bunlardan biri M.Ö. 550 yıllarına tarihlenen Artemis Tapınağı, bir diğeri de Roma dönemi yapısı olan Celsus Kütüphanesi’dir.

Efes, Kuşadası limanına yanaşan Cruise yolcu gemilerinin de etkisiyle, çok kalabalıktır. Özellikle yaz aylarında, kavurucu öğlen sıcağına ve kalabalığa denk gelmemek için; sabah erken saatlerde veya akşamüstü müze kapanmadan öne gezmek uygun olacaktır.

Efes Antik Tiyatrosu
Efes Antik Tiyatrosunu Gezen Ziyaretçiler

Efes Antik Kenti’nin Tarihi

Efes, Yunan Site Devletleri döneminde bölgenin önde gelen kültür ve felsefe merkezlerinden biri olmuş ve aynı zamanda işlek bir ticaret limanı olarak zenginleşmiştir. Lidyalıların, Perslerin ve Romalıların egemenliği altına giren Efes. Altın yıllarını Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaletleri Başkenti olduğu yıllarda yaşamıştır.

Efes Antik Kentinde Gezmek

Efes Antik Şehrinin Kuruluş Efsanesi

Efsaneye göre, Yunanistan’da yaşayan prens Androklos; Atina Kralı olan babası Kodros’un ölümü üzerine Yunanistan topraklarını terk etmeye karar vermiş ve yeni bir başlangıç için kahine danışmaya gitmiştir. Tarih öncesi dönemlerde Delphi kentindeki Apollon Tapınağı’nın kahinine danışmak, önemli bir işe kalkışmadan önce adetti. Zira İstanbul’un da buna benzer bir kuruluş efsanesi vardır.

Apollon Tapınağı’nın kahini, biraz muğlak bir ifade ile Androklos’a yeni şehrini “balığın işaret ettiği, domuzun yol gösterdiği yerde” kurmasını salık verir. Androklos önceleri bu sözlerden bir anlam çıkaramaz ve kahinin önerdiği üzere Doğu istikametinde yelken açar. Ege Denizi’ni geçtikten sonra günümüzde İzmir sınırlarında kalan Efes yakınlarına gelir.

Kafile bu güzel topraklara ayak bastığında gezintiye çıkar. Acıkınca da balık tutarlar. Balıklar ateşin üzerinde kızarırken, çalıların arasında saklanan bir yaban domuzu; balıkları çalıp kaçmaya başlar. Anroklos ivedilikle atına atlar ve domuzu takip eder. Domuzu okuyla vurup yere yıktığında ise aklına efsane gelir. Domuzun yol gösterdiği tepelik yer, yeni bir kent kurmaya çok elverişli olan Efes’tir.

Günümüzde domuzun öldüğü yerine Artemis Tapınağı’nın inşa edildiği yer olduğu düşünülür. Artemis Tapınağı, antik çağlarda dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen muhteşem bir yapıdır.

Efes Antik Kenti Artemis Tapınağı
Efes Artemis Tapınağı

Efes kenti kurulduğu dönemden itibaren büyük bir gelişim gösterir ve Doğu Akdeniz kıyılarının en önemli ticaret ve kültür kenti olur. Efes aslında bir liman kenti olarak kurulmuş ve gelişmiştir. Ancak Küçük Menderes Nehri’nin kıyılarını alüvyonlar ile doldurmasıyla, yüzyıllar içinde denizden gittikçe uzaklaşmış ve bugünkü haline gelmiştir.

Lidya, Pers Ve Roma Egemenlikleri

Efes, stratejik konumu ve işlek limanı sebebiyle; tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından ele geçirilmek istenmiştir.

Lidya Krallığı

Efes’in ilk kurulduğu zamanlarda hızla gelişim göstermesi ve zenginleşmesi civardaki hükümdarların dikkatini çeker. Lidya Kralı Croeus, Efes’e saldırır ve ülkesine katar. Bu yıllarda Efes refah ve varlık içinde yaşamaya devam etmiş ve imtiyazlı bir eyalet olarak kalmıştır.

Pers İmparatorluğu

İlerleyen yıllarda Yunan Sitelerine karşı büyük bir mücadeleye giren Pers İmparatorluğu, Ege’de bulanan tüm Yunan Şehir Devletleri’ne saldırır. Ege Denizi kıyısı boyunca sıralanmış tüm İyonya şehirlerini yakıp yıktığı ve işgal ettiği halde, Efes’e dokunmaz. Efes Kenti, yöneticilerinin diplomatik hünerleri sayesinde vergi ödeyerek yıkımdan kurtulmuştur.

Büyük İskender Ve Helenistik Dönem

Şehir bir dönem Büyük İskender’in Doğu Avrupa’dan, Hindistan’a kadar uzanan Helen Birliği’nin sınırları içerisinde kalmıştır. Büyük İskender’in ölümünü takiben, İskender’in generallerinden Lysimakhos’un yönetimine girmiştir. Bu dönemde iyi yönetilerek oldukça yüksek bir refah seviyesine ulaşmıştır.

Efes’te Roma Mirası Hadrian Tapınağı
Efes Hadrian Tapınağı

Roma İmparatorluğu

Şehir Roma İmparatorluğu’nun uçsuz bucaksız topraklarına katılmış ve Roma’nın doğu eyaletlerinin başkenti seçilmiştir. Verilen bu önemli paye ile de şöhretinin ve refahının doruğuna çıkmıştır.

Ne var ki, ilerleyen zamanlarda limanın kıyıdan uzaklaşması ve depremler nedeniyle tahribata uğramıştır. Roma İmparatorları, Yunan ve Helen mirasını taşıyan Efes şehrini, bu kez Roma mimari nizamıyla yeniden inşa etmişlerdir.

Roma İmparatorluğu’nun altın dönemleri olan 1. Ve 2. Yüzyıl’da, Efes Kenti de zirveyi görmüştür. Şehir alabildiğine zenginleşmiş ve güzelleşmiştir.

Efes antik kenti CelSus Kütüphanesi
Efes Celsus Kütüphanesi

Bizans İmparatorluğu

Şehir limanın dolması sebebiyle birkaç kez yer değiştirmiş ve bu sebeple Efes Antik Kenti kalıntılar çok büyük bir alana yayılmıştır. Şehir Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yeni bir din olan Hristiyanlığın etkisiyle yoğrulmaya ve şekil değiştirmeye başlamıştır. Antik çağlardaki görkeminden uzak olsa da, halen önemli bir merkezdir.

Hristiyanlığın önemli simaları şehirde varlık göstermiş ve Efes Hristiyanlık inancında önemli yer etmiştir. Meryem Ana’nın konakladığına inanılan Meryem Ana Evi de Efes yakınlarındaki en önemli tarihi eserlerden biridir.

Selçuklu Ve Osmanlı Dönemi

Selçuklular döneminde Aydınoğulları Beyliği’nin hükümdarlık alanında kalan Efes varlığını sürdürmüştür. Osmanlı döneminde de Türk ve Yunan yerleşimcileri ile var olan şehir, gittikçe küçülmeye ve önemini yitirmeye başlar. 16. Yüzyıl’dan sonra ise tamamen terk edilir.

Efes’te Fotoğraf Çekmek

Efes’in En Önemli Tarihi Eserleri

Efes, ziyaret edilmeden kavranamayacak kadar devasa bir antik yapıdır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kalan bu dev şehirde, Yunan ve Roma dönemlerinden muhteşem kalıntılar vardır. Ancak bunlardan iki tanesi ön plana çıkmaktadır.

Efes Antik Kenti’ni, dünya çapında bir arkeolojik alan haline getiren iki eser Artemis Tapınağı ve Celsus Kütüphanesi’dir.

Artemis Tapınağı

Efes Şehri, çok tanrılı dinin egemen olduğu antik çağlarda, Tanrıça kültüne bağlı bir kentti. Anadolu’nun bereket tanrıçası Kybele’nin anısı korunarak, Yunan Av ve Orman tanrıçası Artemis ile özdeşleştirilmiş ve tapınak M.Ö. 7 Yüzyıl’da inşa edilmiştir. Bu tapınak, Yunan Tanrıçası Artemis adına inşa edilen en büyük tapınaktır. Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiş ve ünlenmiştir.

Roma imparatorluğu yapısı Celsus Kitaplığı
Efes Celsus Kitaplığı

Celsus Kütüphanesi

Bir Roma Konsülü olan Tiberius Julius Celsus anısına, oğlu tarafından inşa edilmiştir. Kitaplığın inşaatı 2. Yüzyıl’da, Efes Kenti Roma İmparatorluğu’nun yönetimi altında iken yükselmiştir. Bu muhteşem Roma yapısının ön cephesi, günümüzde halen görülebilmektedir. Efes Antik Kenti’nin en sağlam ve iyi korunmuş yapısıdır.

Efes’in konumunu gösteren harita
Efes Antik Kenti Konumu

Efes Antik Kenti Nerede?

Efes Antik Kenti, İzmir sınırları içinde bulunan Selçuk ilçesindedir. Efes Antik Kenti’ni ziyarete gelen yabancı turistler, genelde İzmir Havalimanı’ndan veya Kuşadası Gemi Limanı’ndan kente ulaşmaktadır.

Efes Gezisi

Efes Antik Kenti Giriş Ücreti 2017

Efes Antik Kenti’nin örenyeri giriş ücreti 2017 yılı itibariyle 40 TL’dir. Müze kartı alınarak çevredeki diğer eserler ile birlikte daha hesaplı bir şekilde ziyaret edilebilir.

Efes Tarihi Hakkında Bilgi isimli yazıya da göz atmanızı tavsiye ederim.

Fotoğraflar yazar tarafından çekilmiştir her hakkı saklıdır.

Serhat Engül


Faydalı Linkler:

Efes Celsus Kütüphanesi

Efes Antik Kenti İngilizce

Schengen Vizesi Ve Amerika Vizesi

Ephesus

Visit Ephesus Ancient City In Turkey

Visit Ephesus Ancient City In Turkey

Ephesus is considered as the most valuable historic sight in Turkey alongside with the Hagia Sophia. Anatolia (Asia Minor) has always been popular settlement area from the early ages. Therefore, there are a lot of ancient cities in Turkey like Ephesus. Among all of Greek and Roman ruins, Ephesus stands forward with its beauty and history.

Library of Celsus and Temple of Artemis are the most important sights located within the Ephesus ancient city of Turkey.

Ephesus antique city is also considered as the world heritage site, recognized by the UNESCO.

History Of Ephesus Ancient City

Known history of Ephesus antique city dates back to the 6000 B.C. It was once a very important political and trade center. It was established by Greek settlers and flourished in the Roman time.

Hellenic and Roman cultures were blended over the territories of Westen Anatolia. Ephesus ancient city represents this unique culture perfectly.

Ephesus Antique City
Ephesus Ancient City

Temple Of Artemis In The Past

Ephesus Artemis Temple is dedicated to goddess Artemis. Altough it’s nothing more than ruins, its flawless beauty can be observed even today. Artemis Temple is considered as one of the original Seven Wonder Of The World.

Temple Of Artemis In The Past

Celsus Library Of Ephesus Ancient City

Celsus Library is a building from the Roman period. It was built in the name of Senator Tiberius Julius of Roman Empire. This magnificent building is a perfect spot to take best photos of Ephesus ancient city.

Library of Celsus ın ephesus
Celsus Library Of Ephesus Ancient City
Hadrıan’s Temple ın ephesus
Splendid Ephesus Ruins

Private Ephesus Tours From Kusadasi Port

Numerous local tour operators organizing private tours from Kusadasi Port which is located in Izmir province. The ship dock is also known as Ephesus Port.

The owner of this humble blog page: Serhat Engul is a licensed tour guide in Turkey. So you can also contact him to arrange your daily Ephesus visit or taking travel advices.

Ephesus Private Tours By Local Guides

It is definitely recommended to hire an official guide to experience Ephesus at its best.

Ephesus Tours By Locals

Ephesus Shore Excursions

Large groups arrive to Ephesus everyday from Kusadasi Port of Izmir.

Ephesus Shore Excursions

Day Trips To Ephesus From Istanbul

People usually visit Ephesus during the Cruise journey. Kusadasi Port, where cruise ships stops, is very near to Ephesus.

On the other hand, visitors of Istanbul might think about visiting Ephesus too. It takes only 1 hour to reach Izmir province from Istanbul by plane. Cheap charter flights are always available and Ephesus ancient city is short distance to drive from Izmir airport.

ephesus photography
Private Ephesus Tours

Location Of Ephesus On Turkey Map

Location Of Ephesus On Turkey Map

Pamukkale Day Trips From Ephesus

If you have more than one day in Turkey, you might want to see another attraction. Pamukkale, meaning cotton castle in Turkish, famous for its beautiful snowy white fields made out of Calcium Travertines.

Hierapolis Ancient City is definitely one of the highlights in Turkey. It has a marvelous theatre maintained very well. So it is worth to pay a daily visit to Pamukkale region from Ephesus.

Pamukkale Travertines
Pamukkale Travertines
Ancient Theatre of Hierapolis City
Ancient theatre of Hierapolis city.

Ephesus Private Tours Guided By Serhat

You may contact to official tour guide Serhat Engul through his e-mail adress. Serhat offers informative and entertaining personal tours of Ephesus ancient city.

serhateng@gmail.com

Ephesus Private Tour Guide

Ephesus Private Tour Guide

© Photos taken by the author all rights reserved

Istanbul

Unveil Istanbul With A Tour Guide

Unveil Istanbul With An Official Tour Guide

Istanbul is a city with 2650 years of history. The Istanbul has been a home to different civilizations. Among them there were Greeks, Romans, Byzantines and Turks. To get a grip of this brilliant history, a private tour guide can help you around.

A Brief History Of Istanbul

Istanbul had been a home to great civilizations in the past. Istanbul’s destiny has changed forever, when the Roman Emperor Constantine the Great entered into the old Istanbul, in other words Byzantium.

The Emperor Constantine was looking for a new center for the Great Roman Empire and he found his new home in a little fishermans village… He converted this little Greek Village (Byzantium) into an imperial city. He named it as Constantinople and rebuilt the city completely. Adorned it with a Hippodrome, Great Palace and Churches.

Gem Of Istanbul Hagia Sophia
byzantine-hagia-sophia
Istanbul History

Roman Empire was divided into two by the Emperor Theodosios in 395 A.D. Istanbul then became the capital of Eastern Roman Empire or in other words, Byzantine Empire.

Byzantine Empire lasted for more than 1000 years. From 395 to 1453 so Constantinople served as the capital of this mysterious civilization of history.

Finally Ottomans entered to Istanbul. They brought Turkish culture and they are also affected by local culture. It became a mixture of customs and traditions. Turks learnt from Greeks and Greeks learnt from Turks. That’s why they never agree about if it’s Turkish coffee or Greek coffee, or Turkish Baklava or Greek Baklava…

Istanbul Private Tours
hagia-sophia-istanbul-guide
Hagia Sophia Private Tours

Tour Guiding Requires Expertise In Istanbul

Tour guiding is a Professional job in Turkey. Someone should study in university for the related branch and qualify in the hard lenguage exams. Tour guiding license will be acquired after these obligations.

Most of the guides are doing this as a full time job, which means they are very experienced in their job. Some of them do this job for over than 20 years and they retire from guiding too.

A knowledgeable and experienced tour guide can help you understand diverse culture of the city. Istanbul Guided Tours are well organized. A licensed tour guide can tell you about each and every layers of history without bothering you. Otherwise a lot of information could be overwhelming, therefore he makes sure that you are entertained with interesting legends as well.

Istanbul City In The Winter
istanbul-history-tour-guide
Istanbul Private Tours

Booking A Private Tour Guide In Istanbul

You can either book your guide through a travel agency or from the internet. Booking guides through Trip Advisor or from their own websites very popular nowadays. It’s now very easy to find a guide on Google, by searching the needed keywords.

My suggestion to you, please check the background of the guide through internet by surfing through deeper layers. Well what does it mean?

A lot of guides have accounts on Trip Advisor and many of them have profiles filled up with 5 stars. The relationship between the customers and guide could have been good and they vote him 5 stars. However it does not mean that he is a great guide. It’s better to check if the guide has his own website, if he writes some articles, or if he is featured on some magazines, travel blogs or news.

There are some very succesful guides in Istanbul and why shouldn’t you get the best?

Istanbul Guided Tours By Serhat
istanbul-best-tour-guide
Istanbul Guided Tours

Istanbul Guided Tours By Serhat

Mr. Serhat Engül is a private tour guide based in Istanbul city. He has been working as a tour guide for the last 12 years.

He writes articles to The Culture Trip, Daves Travel Corner, Istanbul Clues blogs. You can check his works from istanbulclues.com or serhatengul.com websites.

If you may want to attend one of his Istanbul Private Tours, you may contact to Serhat through serhateng@gmail.com e-mail adress. You can let him know about your priorities and time so a custom programme can be arranged for you.


Further Recommended Reading:


By Serhat Engul

Private Tour Guide In Turkey

serhateng@gmail.com

Uncategorized

Schengen Ve Amerika Vizeleri

Schengen Vizesi vs Amerika Vizesi

Avrupa ülkelerini ziyaret etmek birçok Türk vatandaşının en büyük hayallerinden biridir. Avrupa’nın Roma, Barselona, Amsterdam, Paris gibi şehirlerini kim merak etmez ki? Ancak bu hayalleri gerçekleştirmek için birçok prosedür içeren bürokratik işlemler vardır. Örneğin, Schengen Vizesi almak için uzun bir evrak listesini elinize tutuştururlar, veya Amerikan Turistik Vizesi almak için de mülakata girmeniz gerekecektir. Bunlar ilk bakışta göze zor gerelen şeyler ancak bu yazıda vereceğim bilgiler ve faydalı linkler ile aslında bu konunun korkulacak kadar büyük bir mevzu olmadığını göreceksiniz.

schengen-vizesi-nasil-alinir
Schengen Vizesi

Schengen Vizesi

Önce biraz daha karmaşık olanla başlayalım. Schengen vizesi için konsolosluklar Amerika vizesinden daha fazla evrak istemektedir. İş yeri ile ilgili olan evraklar Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi vesaire kafa karıştırıcı olabilir.

Avrupa Seyahati İçin Schengen Vizesi Nasıl Alınır

Schengen için gerekli evraklar listesi uzayıp gider. Bunun için çok detaya girmek yerine sizin için tüm konuyu kapsamlı bir şekilde anlatan ve yönlendirme yapan bir gezi yazısına link vereceğim: Schengen Vizesi Nasıl Alınır Bu yazıda AB Ülkeleri güncel listesi ve Schengen vizesi için yapılması gerekenler açık ve net bir şekilde yazılmıştır.

Güncel AB Schengen Ülkeleri Tam Listesi

Almanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Danimarka, Estonya, İsveç, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg Macaristan, Malta, Hırvatistan, Slovakta, Yunanistan Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya,İsviçre.

amerika-vizesi-nasil-alinir
Amerikan Vizesi

Amerikan Vizesi

Bir çoğumuz Hollywood filmleri ile büyük de Amerika sokaklarını izledik. Örneğin Zor Ölüm, Geleceğe Dönüş, Kasım’da Aşk Başkadır, Matrix gibi sayısız gişe rekoru kıran filmler, New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle sokaklarında çekildi. Bizim de bilinç altımıza ister istemez Amerika’yı bir kez de olsa ziyaret etme fikri yerleşti. Aslına bakarsanız, kriterlere uyuyorsanız Amerika Turistik Seyahat vizesi almak, Schengen vizesi almaktan bile daha kolay. Yapmanız gereken DS-160 formunu eksiksiz doldurmak, düzenli bir işe sahip olmak ve mülakatta soruları eksiksiz ve dürüst bir şekilde cevaplamak.

ABD Seyahati İçin Amerika Vizesi Nasıl Alınır

Amerika turistik vizesi için gerekli evraklar listesi uzar gider. Bu konuyla ilgili uzun uzadıya detaya girmek yerine sizin için tüm mevzuyu kapsamlı bir şekilde anlatan ve yönlendirme yapan bir seyahat blog sayfasına link vereceğim: Amerika Vizesi Nasıl Alınır Bu yazıda AB Ülkeleri güncel listesi ve Schengen vizesi için yapılması gerekenler açık ve net bir şekilde yazılmıştır.

İyi seyahatler Dilerim


Önerilen Diğer Yazılar:


Rome

City Of Rome With Stunning Photos

Photos Of Rome, Italy

Rome is the imperial city and capital of Italy. The city has a magnificent history with diverse culture. Strolling through the old and attractive streets of Rome is a great pleasure for a person who loves the antique history. In this article, I will try to provide some nice photos and brief information of Rome.

St Peter’s Cathedral In Rome

Located in the Vatikan city, the permanent home of Pope. Pope’s influnced the world’s history and empire from this area. The size of the Church is enormous. Unbelievable place to discover and it takes nearly whole day if you are interested in the history

st-peters-cathedral-in-vatikan-rome
St. Pietro’s Cathedral In Rome @ Serhat Engül

Roman Forum

For a person who love visiting antique cities all over the world. I loved this place. I enjoyed it too much except for the sun of August. I think I picked the wrong time to visit Rome since it was too hot. The hot weather of Rome caused trouble only for the Forum though. Not the rest of the city.

roman-forum-in-city-of-rome
Roman Forum of Rome @ Serhat Engül

Colloseum The Arena

Colloseum is a place that everybody knows. It’s the symbol of the city like Paris’ Eiffel Tower or Pisa Tower of Italy.

colosseum-of-rome-italy
Colloseum Arena for wild figths @ Serhat Engül

Arch Of Constantine The Great

Constantine the great means much for Rome and Istanbul. Since the Istanbul is founded by him in the name of himself: Constantinople. He left a big mark to Rome too. He was the first Christian Roman Emperor after 325 Nicaea Council.

constantine-gate-arch-rome-italy
Arch Of Constantine The Great In Rome @ Serhat Engül

Trevi Fountain Of Rome

Trevi fountain is like downtown and center of the city. Everybody seemed to me like hanging around there at least a few hours in the daytime. Especially when tourists get tired of walking all they and being overwhelmed by the Rome’s attractions. They come here.

trevi-fountain-rome-italy
Trevi Fountain Of Rome

Phanteon The Temple Of Antique Gods

I admire these building of antique ages. Phanteon is a great place to visit despite the fact that it’s not a pagan temple anymore. It’s converted in a church. Raphael also buried in here. I am stunned by the architecture of Phanteon since I am very interested in the ancient architectural features. My hometown, Istanbul, possesses a wide Roman cultural heritage so that’s why it’s familiar to me. I see the Phanteon and Hagia Sophia as wonder of the ancient ages. Hagia Sophia of Istanbul still mesmerizes the city folk after 1500 years just like the Phanteon.

phanteon-antique-temple-of-rome
Phanteon Of Rome @ Serhat Engül

Navona Square’s Amazin Statues

I watched the movie “Angels and Demons” the Tom Hanks or Robert Langdon was just running around Rome’s best tourist attractions to save the cardinals. Pretty Navona Square was in one of the critical moments of the film. I enjoyed it too much. It remind me of great moments by the Navona Square and its art pieces.

navona-square-rome-italy
Navona Square, Rome Italy

Istanbul’s Shared History With Rome

Rome and my hometown Istanbul, have many things in common as they both had been the capitals of Roman Empire together for some time. Istanbul possess a considerable Roman history too. So if you ever visit Istanbul try to book me as your guide. If you are interested in history, you would be so pleased to hear the stories of Rome and Constantinople. To grab a better knowledge about the Greco-Roman history of Istanbul, I recommend you to read a very smooth article: Map Of Byzantine Empire This article provides great deal of information above and below the provided maps without boring oneself.

The above link gives great information related to the Byzantine Empire’s history with useful maps. Including interesting facts about Constantinople and Byzantine Empire Too.


Further Reading:


By Serhat Engul

Private Tour Guide In Istanbul

serhateng@gmail.com

Istanbul

Istanbul City Travel Photos

Istanbul City Travel Photos

I have been to Istanbul many times and admired its beauty. The Hagia Sophia, Blue Mosque, Grand Bazaar, New Mosque, Suleymaniye Mosque, Spice Bazaar they are all nice place to go and see.

In this blog post, I will try to give you the list of things to do in Istanbul through nice photographs. So it will be like a virtual Istanbul tour.

I hope you enjoy the nice photos of Istanbul, Turkey.

Hagia Sophia

One of the ancient wonders of the world. The Hagia Sophia is the most visited museum in Turkey. It has beautiful mosaics and stand out with its stunning architecture. I loved this building and took many photos of it. I tried to take the best shots over and over, I am sharing two of my Hagia Sophia pictures with you, one from outside and one from inside the church.

Hagia Sophia Museum, Istanbul, Turkey
sultanahmet-in-istanbul
Sultanahmet square and the park

Inside the Hagia Sophia is like a spiritual voyage. It mesmerize you with its beauty and you find yourself keep looking up the ceilings and walls. There is something everywhere to see. I think you should spend several days, only for Hagia Sophia to see each and every details. Perhaps it’s still not possible to see whole details after all that time.

Hagia Sophia Church Interior With Mosaics
hagia-sophia-inside
Inside The Hagia Sophia

Topkapı Palace

The Sultans, the emperors of the Ottoman Empire, lived in this massive palace. It look like a castle, since it’s surrounded with high walls. There is a pretty fountain in front of it. You can see the fountain and the ceremonial entrance gate (Bab-ı Humayun) from the visual. The building will be restorated soon, so make sure that you get there in time.

Entrance Of Istanbul’s Topkapı Palace
topkapi-palace-in-istanbul
Topkapı Palace In Istanbul

Blue Mosque

Blue Mosque is a great place to see. I took two photos again from outside and inside. Here you can see the entrance gate to the Blue Mosque which is opening to the main courtyard. The people who wants to pray, muslims, are allowed from the courtyard. Otherwise, touristic visits from the side door.

Gate Of Istanbul’s Blue Mosque
outside-of-the-blue-mosque
Blue Mosque Entrance

It’s confusing that there is nothing related to blue color from the outside of the Mosque. So while waiting in the queue, you think why they call this place as Blue Mosque? You get the answer after getting inside the mosque. Here it is! The beautiful dome of Blue Mosque with a distinctive Blue color.

The Interior Of Blue Mosque With The Grand Dome
architectural-design-of-blue-mosques-dome
Inside Of The Blue Mosque

New Mosque And Suleymaniye Mosques

New Mosque is located at Eminönü which is like the hub of the Old Peninsula of Istanbul. Galata Bridge is next to this area. You may visit the Spice Bazaar as well. So the closer object in the picture is the New Mosque, built by Valide Sultan (Mother Of Sultan) and the further image is Süleymaniye Mosque which is built by the architect Sinan, in the name of the Sultan Suleiman The Magnificent. That is even larger mosque than the Blue Mosque. I think it’s the biggest mosque in Istanbul.

Imperial Mosques Of Istanbul From Marmara Sea
mosques-in-istanbul
New Mosque and Suleymaniye Mosque

4 Seasons Hotel With Seljuk Architecture

Four Seasons Hotel is located in the heart of the old city. It’s surprising that this building used to be a prison before. So the rich visitors of Istanbul paying a lot of money to hire one of the cells inside. Apart from the joke, the building is perfectly restored and converted into a luxurious hotel. I strongly recommend you to have a look at the pretty garden. The building’s architectural features are Seljuk Style. Seljuk Turks are known as the fathers of Ottoman Turks.

Four Seasons Hotel Building In Sultanahmet Old City
hotel-in-istanbul
Four Seasons Hotel In Istanbul

Grand Bazaar

Grand Bazaar is a bustling shopping center. It is built in 15th century. It has been the main shopping attraction of Istanbul ever since. You may see people walking around, wandering through the streets. This place is like a maze. Easy to get lost. A tour guide is recommended.

Streets Of The Grand Bazaar Shopping Center Of Istanbul

grand-bazaar-shopping

I hope you would enjoy these photos. Have a great time and do not delay to arrange a trip to Istanbul.


 

Further Reading From The Blog:


By Serhat Engul

Private Tour Guide In Turkey

serhateng@gmail.com